Mahasiswa KKN Kampung Datuk berkunjung di kediaman Imam Masjid Raya Sultan Riau Penyengat

pada tanggal 25 oktober 2023 kami mahasiswa KKN Stain Sar yang berlokasi di kampung datuk,pulau penyengat melakukan kunjungan di kediaman imam masjid raya sultan riau penyengat yaitu bapak H.Raja Alhafiz, S.E . pada kesempatan kali ini kami melakukan diskusi mengenai sejarah kampung datuk dan sejarah masjid raya sultan riau penyengat. kampung datuk sendiri diberi nama kampung datuk karna dulunya kampung ini memang berisi datuk-datuk makanya disebut dengan kampung datuk.

Loading