Hari Haru Terakhir Bersama Masyarakat Senggarang Besar

Mahasiswa KKN Senggarang Besar mengadakan acara perpisahan di Masjid Siratul Anbiya bersama tokoh masyarakat Senggarang Besar. Acara ini menjadi acara yang sangat bermakna sebab menjadi acara terakhir dalam kegiatan KKN di Senggarang Besar. Kesedihan pun turut mengiringi mahasiswa serta seluruh masyarakat disana. Acara perpisahan ini juga diselingi dengan pemberian cendera mata dan bantuan kepada TPA/TPQ Masjid Siratul Anbiya

Loading