Belajar Bahasa Arab Bersama Mahasiswa KKN Kelompok Melati

BINTAN (Kamis, 19/10/2023) – Kegiatan Rutin Mahasiswa KKN Kelompok Melati Belajar Mengajar Bahasa Arab di TPQ At-Taqwa. Pada kegiatan belajar mengajar bahasa arab ini dipandu oleh saudari Rosliana Amanda.

Disini KKN Melati mengambil jadwal anak-anak pada hari Rabu dan Kamis. Belajar mengajar bahasa awali dengan Perkenalan (Ta’aruf), dan Kata Tunjuk (Isim Isyarah). Anak-anak antusias mengikut dan mendengar, tetapi ada juga yang menguji kesabaran.

Loading