Silaturahmi dan Sosialisasi Program Kerja Mahasiswa KKN kepada Warga Kampung Baru  

Mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mengadakan acara silaturahmi di surau al-hidayah yang mana di hadiri oleh RT 03, Pengurus surau, ketua pemuda-pemudi serta warga setempat. Silaturahmi menjadi awal berkumpul mahasiswa KKN bersama warga kampung baru, yang mana hal tersebut di respon baik oleh warga. ( Jum’at, 29-09-23)

Mahasiswa KKN menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan KKN di kampung baru serta program kerja yang akan dijalankan. Mahasiswa meminta Partisipasi pemuda-pemudi serta warga bersama-sama mengaktifkan kembali penerapan kegiatan-kegiatan di kampung Baru.

“tujuannya hadirnya kami disini ditengah-tengah masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang harus kami selesaikan, berbagi ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari dikampus” ucap ketua kelompok KKN.

Ketua pemuda dengan senang hati membantu dan mengarahkan pemuda-pemudi kampung baru.“Saya siap mengarahkan pemuda-pemudi Kampung Baru untuk sama berpartsipasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah kawan-kawan rancang”. Sambutan ketua pemuda kampung baru.

Loading